Návštěvní řád

Návštěvní řád slouží k dodržování platných předpisů, ochrany zdraví a bezpečnosti návštěvníků koupaliště a musí být návštěvníky bezpodmínečně dodržován.

Povinnosti návštěvníků:

  1. Vstup na koupaliště je dovolen pouze s platnou vstupenkou / čipem, které vydává pokladní. Tuto vstupenku je nutno uchovat po celý pobyt k případné kontrole. Čip je vydáván oproti vratné záloze.
  2. Vstupenka platí pouze pro den jejího vydání (mimo permanentek a vstupenek zakoupených organizacemi) a v době provozu. Za ztracené nebo nepoužité vstupenky se náhrada neposkytuje. Neprokáže-li se při kontrole návštěvník platnou vstupenkou / čipem je povinen zaplatit poplatek ve výši 100,- Kč.
  3. Zakoupením vstupenky a vstupem na koupaliště se každý návštěvník dobrovolně podrobuje ustanovením tohoto návštěvního řádu a pokynům odpovědných pracovníků koupaliště.
  4. Dětem mladším 10 let je návštěva koupaliště dovolena v doprovodu osoby starší 18 let.
  5. Za děti v areálu odpovídají rodiče či doprovod starší 18 let.

Zákaz vstupu:

  1. Osobám trpícím přenosnými/kožními chorobami u kterých existuje možnost přenosu vodou nebo kontaktem.
  2. Osobám zjevně pod vlivem alkoholu nebo psychotropních látek.

Vyloučení z návštěvy:

Z prostoru koupaliště bude bez nároku na vrácení vstupného vykázán návštěvník, který přes napomenutí přestoupí ustanovení tohoto návštěvního řádu, nebo neuposlechne pokynů, opije se, použije drogu nebo se chová jiným nepřístojným a rušivým způsobem. Neopustí-li návštěvník v takových případech koupaliště na vyzvání, je odpovědný pracovník koupaliště povinen jej vyvést, popř. požádat o zakročení Policii ČR.

 

Zakázané činnosti v prostorách koupaliště:

  1. Nepřístojné chování, které ohrožuje osobní bezpečnost a pořádek nebo hlukem ruší klid ostatních.
  2. Vzájemné potápění, srážení a vhazování do vody, pobíhání po ochozech bazénů, skákání do vody./li>
  3. Znečišťování vody i ostatních prostor (např. plivání, močení, odhazování odpadků a nedopalků cigaret, čištěním nebo praním prádla, užíváním páchnoucích mastí/krémů atd.). Vnášet do prostoru koupaliště skleněné nebo jiné předměty ohrožující bezpečnost.
  4. Konzumace jídel a nápojů v bezprostředním prostoru bazénu a brouzdaliště.
  5. Vcházení do prostor určených opačnému pohlaví.
  6. Vodění psů a jiných zvířat na koupaliště.
  7. V celém areálu koupaliště je ZÁKAZ KOUŘENÍ. Kouřit je povoleno pouze na vyhrazeném místě.

Provozní podmínky pro návštěvníky:

  1. Svlékat se nebo oblékat je dovoleno pouze v příslušných převlékacích kabinách.
  2. Před vstupem do bazénu jsou návštěvníci povinni se osprchovat.
  3. Osobní věci ukládají návštěvníci v odkládacích uzamykatelných skříňkách. Za případné ztráty těchto věcí nenese provozovatel odpovědnost.
  4. Nalezené věci návštěvníci odevzdávají plavčíkovi. Veškeré nálezy jsou zapisovány do knihy nálezů. Nevyzvednuté věci jsou po sezóně zlikvidovány.
  5. Návštěvník musí mít slušné a čisté plavky a svým chováním nesmí porušovat zásady mravnosti a slušnosti. V trenýrkách, bermudách, šortkách (které nejsou z plavkoviny) a spodním prádle je zásadně vstup do bazénu zakázán. Děti do 3 let mají povolen vstup do bazénu / brouzdaliště povolen pouze v plavečkách s přiléhavou gumičkou kolem nohou nebo s plenou (možnost zakoupení v pokladně).
  6. Návštěvníci, zejména osoby starší nebo osoby postižené, se musí ve vlastním zájmu pohybovat opatrně na hladkých mokrých plochách a vyvarovat se tak uklouznutí, popř. úrazu. Provozovatel nenese odpovědnost za škody, poranění a úrazy, které si způsobí návštěvník sám vlastní neopatrností nebo nedodržením tohoto řádu. Návštěvníkům s tělesným postižením je k dispozici bazénový zvedák na vyžádání u plavčíka.
  7. Návštěvníci jsou povinni šetřit vybavení koupaliště. Jsou povinni hradit škody nebo ztráty, které byly jejich vinou způsobeny na vybavení koupaliště a na majetku ostatních návštěvníků.
  8. Návštěvníci musí dodržovat stanovenou provozní dobu, prodlévat na koupališti mimo určenou dobu není dovoleno.
  9. Vstup do ohraničeného prostoru bazénu je možný pouze přes vyznačené vstupy s očištěním nohou v brodítkách.
  10. Pohyb v prostoru dětského hřiště je pouze na vlastní nebezpečí.
  11. Přání a stížnosti, týkající se provozu nebo zaměstnanců, mohou návštěvníci uplatnit na pokladně koupaliště.
Back to top